Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Forbrugere har fjorten dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig navngivet tredjemand, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (teleropa GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Tyskland, info@teleropa.de, telefon: +49 (0) 2676 9520 108 ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post eller en e-mail), der informerer dig om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til at gøre dette, selvom dette ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra yderligere omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, vi tilbyder) for at blive tilbagebetalt med det samme og kl. senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os eller til teleropa Servicecenter (Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Tyskland) med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om din annullering af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden 14 dages fristen er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du hæfter kun for varens værditab, hvis dette værditab skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktionalitet.

Eksempel fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

– Til teleropa GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Tyskland, info@teleropa.de

– Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende
Varer (*)/levering af følgende service (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Navn på forbruger(e)

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Underskrift af forbrugeren(erne) (kun for papirmeddelelse)

- Dato

(*) Slet det ikke gældende.

Fortrydelsesret skabt med Trusted Shops Juridisk tekstforfatter

Instructions on cancellation

Consumers have a 14 days right to cancel.

Right to cancel

You have the right to cancel this contract within 14 days without giving any reason. The cancellation period will expire after 14 days from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last good.

To exercise the right to cancel, you must inform us (teleropa GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Deutschland, info@teleropa.de, Phone: +49 (0) 2676 9520 108 of your decision to cancel this contract by a clear statement (e.g. a letter sent by post or an e-mail). You may use the attached model cancellation form, but it is not obligatory.

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of cancel before the cancellation period has expired.

Effects of cancellation

If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (except for the supplementary costs arising if you chose a type of delivery other than delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us or teleropa Servicecenter (Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Deutchland), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your cancellation from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired. You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

Model cancellation form

(If you want to cancel the contract, please fill out the form below and send it back to us.)

— To teleropa GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen, Deutschland, info@teleropa.de

— I / We(*) hereby give notice that I /We(*) cancel my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the supply of the following service(*)

— Ordered on (*) / received on (*)

— Name of consumer(s)

— Address of consumer(s)

— Signature of consumer(s) (only if this for is notified on paper)

— Date

(*) Delete as appropriate

Fortrydelsesret skabt med Trusted Shops Juridisk tekstforfatter

Email Us​