Bortskaffelse af gammelt udstyr og miljøbestemmelser

Batterilov

Gamle batterier og gamle enheder hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet! Gennem en genbrugsproces kan værdifulde ressourcer genvindes og genbruges. Derudover indeholder de ofte forurenende stoffer, som under ingen omstændigheder må frigives til miljøet. Forbrugerne er forpligtet til at aflevere batterier til et passende afhentningssted i kommunen eller aflevere dem hos en forhandler. De kan returneres der gratis. Du kan finde et lokalt indsamlingssted her: www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen. batteriegesetz Den "overstregede skraldespand" betyder: Batterier, akkumulatorer og/eller elektroniske enheder må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Skiltene under skraldespandene står for:
  • Cd: Produktet indeholder cadmium
  • Hg: Produktet indeholder kviksølv
  • Pb: Produktet indeholder bly

Lov om elektroniske enheder

Gamle elektroniske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Som ejer af et gammelt elektrisk eller elektronisk apparat er du juridisk forpligtet til at bortskaffe det adskilt fra usorteret husholdningsaffald. Forordningen berører alle elektroniske og elektriske apparater lige fra elektriske tandbørster til hjemmet solarier Vaskemaskiner til digitale kameraer, uanset hvor gamle. Den separate indsamling af disse enheder har til formål på den ene side at sikre genbrug og genbrug af værdifulde dele af denne enhed og på den anden side at hjælpe med at undgå negative konsekvenser for miljøet som følge af bortskaffelse. Der er gratis indsamlingssteder i dit område for at returnere gamle enheder. Du har også mulighed for at sælge alt elektrisk eller elektronisk udstyr med en kantlængde på under 25 centimeter til forhandlere. Men teleropa er også forpligtet til at tage gamle elektriske apparater tilbage.

Hvordan opfylder teleropa forpligtelsen til at tage gamle enheder tilbage?

Vi vil give dig professionel behandling, genbrug og bortskaffelse gratis i overensstemmelse med lovkrav. Der skelnes mellem 0:1 og 1:1 tilbagetrækningen. 1:1 returforpligtelse: Ved køb af en ny enhed af samme type er vi som forhandlere forpligtet til at tage den gamle enhed tilbage uden beregning. Bestiller du en ny elektronisk enhed i vores teleropa online shop, har du mulighed for at indsende din gamle enhed gratis efter at have gennemført ordren. For at fuldføre indsendelsen skal du følge følgende link: Bortskaffelse af gamle elektriske apparater ved køb af nyt Maksimal pakkestørrelse er 120 x 60 x 60 cm og må ikke overstige en maksimal vægt på 31,5 kg pr. pakke. Hvis vægten eller de maksimale mål overskrides, bedes du kontakte os på info@teleropa.de for en individuel indsamlingsløsning. 0:1 Forpligtelse til at tage tilbage:  Enheder, der har en maksimal kantlængde på 25 cm, skal tages tilbage selv uden at købe et nyt produkt. Hvis du skal bortskaffe en gammel elektrisk enhed med en kantlængde på mindre end 25 cm, så følg venligst følgende link: Bortskaffelse af elektriske apparater Før du kasserer en gammel enhed, skal du sikre dig to ting:
  1. Sørg for, at du er ansvarlig for at slette alle personlige data, der er gemt på den gamle enhed, der skal bortskaffes.
  2. Sørg også for, at brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er indesluttet i den gamle enhed, er blevet adskilt fra denne enhed, før du afleverer dem.
Derudover skal følgende oplysninger nøje overholdes:
  • De gamle enheder, der tages tilbage, kan ikke længere returneres til dig!
  • Ved returnering sker der hverken tilbagebetaling af købesummen eller tilbagebetaling af restværdien!
  • Den gamle enhed genbruges i overensstemmelse med kravene i lov om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG)!