Verwijdering van oude apparatuur en milieuvoorschriften

Batterijwet

Oude batterijen en oude apparaten horen niet bij het huisvuil! Via een recyclingproces kunnen waardevolle hulpbronnen worden teruggewonnen en hergebruikt. Bovendien bevatten ze vaak verontreinigende stoffen die onder geen enkele omstandigheid in het milieu mogen terechtkomen. Consumenten zijn verplicht batterijen in te leveren bij een geschikt inzamelpunt in de gemeente of in te leveren bij een winkelier. Daar kunnen ze gratis worden teruggebracht. Een lokaal inzamelpunt vindt u hier: www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen. batteriegesetz De “doorgekruiste afvalbak” betekent: Batterijen, accu's en/of elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. De borden onder de vuilnisbakken staan voor:
  • Cd: Product bevat cadmium
  • Hg: Product bevat kwik
  • Pb: Product bevat lood

Wet op elektronische apparaten

Oude elektronische apparaten horen niet thuis bij het huishoudelijk afval. Als eigenaar van een oud elektrisch of elektronisch apparaat bent u wettelijk verplicht dit gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval af te voeren. De verordening heeft betrekking op alle elektronische en elektrische apparaten, van elektrische tandenborstels tot huishoudelijke apparaten. zonnebanken Van wasmachines tot digitale camera's, hoe oud ze ook zijn. De gescheiden inzameling van deze apparaten is enerzijds bedoeld om het hergebruik en de recycling van waardevolle onderdelen van dit apparaat te garanderen en anderzijds om negatieve gevolgen voor het milieu als gevolg van de verwijdering te helpen voorkomen. Er zijn gratis inzamelpunten bij u in de buurt om oude apparaten in te leveren. Ook heeft u de mogelijkheid om alle elektrische of elektronische apparaten met een randlengte van minder dan 25 centimeter aan detailhandelaren te verkopen. Maar teleropa is ook verplicht oude elektrische apparaten terug te nemen.

Hoe voldoet teleropa aan de verplichting om oude apparaten terug te nemen?

Wij zullen u kosteloos voorzien van een professionele behandeling, recycling en verwijdering in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 0:1 en de 1:1 opname. 1:1 retourplicht: Bij aanschaf van een nieuw apparaat van hetzelfde type zijn wij als distributeur verplicht het oude apparaat kosteloos terug te nemen. Als u in onze teleropa onlineshop een nieuw elektronisch apparaat bestelt, heeft u na het voltooien van de bestelling de mogelijkheid om uw oude apparaat gratis op te sturen. Om de inzending te voltooien, volgt u de volgende link: Verwijdering van oude elektrische apparaten bij aanschaf van nieuwe De maximale pakketgrootte bedraagt 120 x 60 x 60 cm en mag per pakket een maximaal gewicht van 31,5 kg niet overschrijden. Als het gewicht of de maximale afmetingen worden overschreden, neem dan contact met ons op via info@teleropa.de voor een individuele ophaaloplossing. 0:1 Terugnameplicht:  Apparaten met een maximale randlengte van 25 cm moeten ook zonder aankoop van een nieuw product teruggenomen worden. Als u een oud elektrisch apparaat met een randlengte van minder dan 25 cm moet weggooien, volg dan de volgende link: Verwijdering van elektrische apparaten Voordat u een oud apparaat weggooit, moet u op twee zaken letten:
  1. Zorg ervoor dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op het oude apparaat dat moet worden verwijderd.
  2. Zorg er ook voor dat gebruikte batterijen en accu's, die niet in het oude apparaat zitten, gescheiden zijn van dit apparaat voordat u ze overhandigt.
Bovendien moeten de volgende informatie strikt in acht worden genomen:
  • De teruggenomen oude apparaten kunnen niet meer aan u geretourneerd worden!
  • Bij retournering vindt er noch restitutie van de aankoopprijs, noch restitutie van de restwaarde plaats!
  • Het oude apparaat wordt gerecycled in overeenstemming met de eisen van de Wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG)!